CIV Smart Technology

Afgelopen dinsdag 16 juni was het dan zo ver: de aftrap van het CIV Smart Technology in het trainingscentrum van Siemens te Zoetermeer. Samen met ruim 30 partners was 2Sides Education aanwezig bij deze inspirerende avond die draaide om één ding: samenwerking.

Centraal in deze samenwerking staan de drie O’s: Overheid, Ondernemingen en Onderwijsinstellingen. Otto Jelsma, Voorzitter van Bestuur bij organisator ID College benadrukte in zijn speech het belang hier van: “Omdat overheid, ondernemingen en onderwijsinstellingen elkaar nodig hebben. Succesvol onderwijs maken kan een onderwijsinstelling niet alleen. Succesvol regiobeleid ontwikkelen en faciliteren kan een gemeente niet alleen en succesvol ondernemen kan een bedrijf niet alleen. CIV Smart Technology zorgt ervoor dat deze drie O’s structureel samenwerken, zodat er ‘win-win-win’ ontstaat.”

Ineke Dezentjé Hamming, Voorzitster van de FME/Smart Industry voegde daar aan toe: “Over vijftien tot twintig jaar verdwijnen er twee miljoen banen. Maar daar komen ook nieuwe banen voor terug. Smart Technology kan een groot deel van deze banen voor zijn rekening nemen.”

2Sides Education draagt aan deze samenwerking bij door studenten en professionals actief te onderwijzen over actuele trends & ontwikkelingen binnen de ICT en te adviseren in persoonlijke ontwikkeling om hier optimaal op in te kunnen spelen. Zo hebben we laatst een workshop mogen verzorgen voor studenten en begeleiders op het ID College en geven we regelmatig gratis avondworkshops over actuele thema’s als Software Defined Networking (SDN).

Samen streven we naar een Smart Toekomst!

website nieuwspagina